شرایط عضویت

کلیه اشخاص حقوقی (کارفرمایان) در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱- تابعیت ایران

۲- فعال در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امور مرتبط در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح

۳- درج موضوع فعالیت ” تجاری‌سازی طرح های دانش‌بنیان و نوآورانه” یا عبارت مشابه آن در اساسنامه متقاضی

۴- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

۵- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت کامل حق عضویت بطور مرتب

۶- سرمایه ثبتی مشخص حداقل  ۵ میلیارد ریال

۷- عملکرد مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر

فرایند عضویت اشخاص حقوقی

نهادهای واجد شرایط فوق می بایست علاوه بر تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت در انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، اساسنامه شرکت خود را نیز به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه مدارک در دبیرخانه، شرایط عضویت آن نهاد بررسی شده و در اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطرح می گردد و مراتب بصورت مکتوب به آن شرکت اعلام می گردد. نهادهایی که شرایط فوق الذکر را بصورت کامل نداشته باشند بصورت وابسته پذیرش می شوند و در صورت احراز شرایط امکان تغییر وضعیت عضویت از وابسته به پیوسته نیز وجود دارد.

فرم عضویت را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

همچنین اشخاص حقیقی بصورت افتخاری می توانند عضو انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور باشند.