شرایط عضویت

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن صنفی درآیند:

  1. سرمایه ثبتی مشخص حداقل ۵ میلیارد ریال
  2. درج موضوع فعالیت ”تجاری‌سازی طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه” در اساسنامه متقاضی
  3. پرداخت حق عضویت
  4. فعال در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امور مرتبط در حوزه فعالیت انجمن صنفی و تامین مالی حوزه فناوری
  5. تابعیت ایران
  6. عملکرد مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرح زیر :

  شرایط احراز عملکرد مرتبط با حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر :

  الف) صندوق‌های پژوهش و فناوری متقاضی عضویت در صورتی که از تاریخ تاسیس، مجموع خدمات مالی ارائه شده (تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه گذاری خطرپذیر) آن‌ها حداقل به میزان ۵میلیارد تومان باشد، بطوری که حداقل ۳ سرمایه گذاری خطرپذیر در مجموع به مبلغ حداقل ۱ میلیارد تومان داشته باشند، عضویت شان به صورت پیوسته خواهند بود.

  ب) صندوق‌های جسورانه بورسی متقاضی عضویت در صورتی که از تاریخ تاسیس حداقل ۳ سرمایه گذاری خطرپذیر در مجموع به مبلغ حداقل ۳ میلیارد تومان داشته باشند، عضویت شان به صورت پیوسته خواهند بود.

  ج) شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر متقاضی عضویت در صورتی که از تاریخ تاسیس حداقل ۳ سرمایه گذاری خطرپذیر در مجموع به مبلغ حداقل ۲ میلیارد تومان داشته باشند، عضویت شان به صورت پیوسته خواهند بود.

  د) شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری متقاضی عضویت در صورتی که از تاریخ تاسیس حداقل ۱۰ سرمایه گذاری در مجموع به مبلغ حداقل ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، عضویت شان به صورت پیوسته خواهند بود.

  • سایر شرکت‌های علاقمند به فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر که فاقد شرایط فوق‌الذکر می‌باشند، به عنوان عضو وابسته پذیرش می‌گردند

  عضویت افتخاری :

  مطابق تبصره ۵ ماده ۵ اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی دارای توانمندی و تخصص و فعال در امور سرمایه گذاری خطر پذیر به عنوان عضو افتخاری بدون حق رای و بدون نیاز به پرداخت ورودیه و حق عضویت، به تشخیص هیات مدیره انجمن به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته میشوند.