شرایط عضویت

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن صنفی درآیند:

  1. تابعیت ایران
  2. فعال در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امور مرتبط در حوزه فعالیت انجمن صنفی و تامین مالی حوزه فناوری
  3. درج موضوع فعالیت ”تجاری‌سازی طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه” در اساسنامه متقاضی
  4. سرمایه ثبتی مشخص حداقل ۵ میلیارد ریال
  5. عملکرد مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  6. سایر شرکت‌های علاقمند به فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر که فاقد شرایط فوق‌الذکر می‌باشند، به عنوان عضو وابسته پذیرش می‌گردند