به عنوان یک نهاد غیر اتنفاعی متشکل از صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری،صندوق‌های جسورانه بورسی، شتابدهنده‌ها، شرکت‌های توسعه خدمات فناوری و فرشتگان سرمایه‌گذاری اهدافی مانند توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر،

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

مشاهده کنید
اخیرا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه رایانش کوانتومی شده‌است و توسعه این تکنولوژی، نکات جالب توجهی درباره نوآوری به ما می‌دهد.
انتخاب تاریخ ظهور یک تکنولوژی جدید، کار دشواری است ولی با این وجود می‌توان گفت که رایانش کوانتومی سال دیگر، چهل ساله می‌شود. در سال ۱۹۸۱ ریچارد فاینمن، فیزیکدان آمریکایی، در یک همایش در حوزه رایانش، گفت که طبیعت یک موجود کلاسیک نیست و ...

رایانش کوانتومی

مشاهده کنید
انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با همکاری و حمایت صندوق توسعه فناوری نوین و دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری , دوره “آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری” را با محتوای آموزشی ذیل برگزار می‌نماید:

معرفی کارگاه آموزش حرفه ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

مشاهده کنید

اخبار زیست بوم

مقالات

شبکه همکاران انجمن