گزارش عملکرد چهارمین دوره هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال ۱۴۰۰ به همت دبیرخانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران با عنوان ” گزارش عملکرد چهارمین دوره هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال ۱۴۰۰” منتشر شد.

گزارش عملکرد انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر ایران در سال ۱۴۰۰

مشاهده کنید
به عنوان یک نهاد غیر اتنفاعی متشکل از صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری،صندوق‌های جسورانه بورسی، شتابدهنده‌ها، شرکت‌های توسعه خدمات فناوری و فرشتگان سرمایه‌گذاری اهدافی مانند توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر،

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

مشاهده کنید
دانشکده تجارت و مالی دانشگاه تهران برای اولین بار در ایران اقدام به برگزاری دوره های DBA و MBA سرمایه گذاری خطر پذیر با عنوان VC-MBA و VC-DBA می نماید.

دانشکده تجارت و مالی دانشگاه تهران دوره‌های تخصصی DBA و MBA سرمایه‌گذاری خطرپذیر را برگزار می‌نماید

مشاهده کنید

اخبار زیست بوم

طرح جهش‌ دانش‌بنیان با حمایت و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر به تصویب مجلس رسید

جهش تولید دانش‌بنیان: عنوان طرحی بود که با بررسی مشکلات و تسهیل کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور از سوی فراکسیون دانش بنیان در تیرماه

مطالعه بیشتر

مقالات

شبکه همکاران انجمن