دوره "غربالگری screening"

20,000 تومان

مدرس : آقای فراهانی , کارشناس ارشد سرمایه گذاری

محتوای دوره :

  1. اهداف سازمان و رویکرد های غربالگری
  2. فرآیند ها و گام های غربالگری
  3. شاخصه های غربالگری در استارتاپ های Early Stage و Mid Stage
  4. خروجی های فرآیند غربالگری

 

مخاطبین : سرمایه گذاران و مدیران عامل کسب و کار ها