دوره آموزشی "ارزیابی و اعتبار سنجی"

40,000 تومان

مدرس : دکتر شجاعی , مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری ایرانیان

محتوای دوره :

  1. آشنایی با اصول و روش های ارزیابی و اعتبار سنجی
  2. تدوین مدل های ارزیابی و اعتبارسنجی
  3. تعیین حد اعتباری به صورت عملیاتی

مخاطبین دوره :

  1. مدیران عامل صندوق های پژوهش و فناوری
  2. کارشناسان ارزیابی و اعتبار سنجی
  3. مدیران سرمایه گذاری و ارزشگذاری