دوره آموزشی "ارزیابی نیروی انسانی تیم های کارافرینی"

20,000 تومان

مدرسین دوره :

  1. خانم طباطبائی , مدیر منابع انسانی اسمارت آپ
  2. آقای اقبالی , مدیر توسعه کسب و کار اسمارت آپ

محتوای دوره :

  1. مدل های ارزیابی تیم های کارآفرینی
  2. نیاز های استارتاپ های early stage
  3. چه سرویس هایی را میتوان به این نوع استارتاپ ها ارائه داد ؟

مخاطبین دوره :

  1. شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  2. شتابدهنده‌ها و فرشتگان کسب و کار
  3. مدیران تیم های استارتاپی