گزارش عملکرد چهارمین دوره هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال ۱۴۰۰ منتشر شد

‎گزارش عملکرد چهارمین دوره هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال ۱۴۰۰ به همت دبیرخانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران با عنوان ” گزارش عملکرد چهارمین دوره هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال ۱۴۰۰″ منتشر شد. در قسمت اول این گزارش به بررسی عملکرد هیئت مدیره انجمن در دوره چهارم پرداخته شده و مواردی از قبیل فعالیت هیئت مدیره و دبیرخانه انجمن و مکاتبات و پیگیری موضوعات مرتبط با اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بررسی شده است. در قسمت دوم گزارش سالیانه عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر ایران در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته شده است. خدمات مالی اعضای انجمن در سال ۱۳۹۹ ، ۴۸۷۳ میلیار تومان طی ۸۵۴۵ فقره بوده که شامل ۷۵۰ میلیار تومان طی ۲۹۱ فقره خدمات سرمایه گذاری خطر پذیر و ۱۸۸۳ میلیار تومان طی ۵۴۸۸ فقره تسهیلات و ۲۳۴۳ میلیارد تومان طی ۳۷۷۵ فقره ضمانت نامه بوده است.
شایان ذکر است این گزارش بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی توسط اعضا این انجمن تهیه شده است.

دانلود گزارش انجمن