گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر به جناب آقای دکتر کشمیری

جلسه مشترک صندوق های پژوهش و فناوری عضو هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با جناب آقای دکتر کشمیری قائم مقام محترم معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی  در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در دفترکار ایشان برگزار شد.

براساس گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر در سال ۹۸، کل خدمات تامین مالی و اعتباری و سرمایه گذاری خطرپذیر اعضای انجمن بالغ بر۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است که در حدود ۸۶درصد این خدمات توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها ارائه شده است. در این نشست ضمن ارائه گزارش همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با مجموعه  صندوق های پژوهش و فناوری  به ظرفیت بالای صندوق های پژوهش و فناوری بر لزوم توسعه تعاملات و همکاری ها تاکید شد. همچنین انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با بیان چالش های موجود در اکوسیستم تامین مالی نوآوری و فناوری کشور پیشنهادات خود را نیز ارائه کرد. در این راستا جناب آقای دکتر کشمیری ضمن ابراز رضایت از عملکرد مجموعه صندوق ها بر توسعه همکاری ها و وجود برخی محدودیت های قانونی در حل مسائل و مشکلات کلان تامین مالی حوزه فناوری اشاره کردند. در پایان جلسه نیز بر حل مشکلات تامین مالی صندوق ها و پذیرش ریسک های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها و طرح های دانش بنیان  و استارتاپ ها تاکید کردند.