نشست مشترک نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس هیات مدیره انجمن

نشست مشترکی با حضور دکتر سید احسان خاندوزی؛ نماینده محترم مردم شریف تهران و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر محمدمهدی فریدوند رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران، مهندس مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی و یونس حمیدی دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر خاندوزی نماینده محترم مردم شریف تهران و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به این نکته که، برخی از شرکت‌ها بعد از یک دوره کوتاه ۴ یا ۵ ساله، فعالیتشان پایان می‌یابد و چرخه عمر کوتاهی دارند، اظهار داشت: ” باور ما این است که در کشور به نهادهایی نیاز داریم تا از طریق این نهادها، شرکت‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ تبدیل شوند و چرخه عمر شرکت‌ها طولانی شود.”
دکتر فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر
در این جلسه، ضمن معرفی انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به اهداف این انجمن اعم از توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطر پذیر، استانداردسازی رویه‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انتقال تجربیات و دانش در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ارتقا تعاملات فعالان صنعت سرمایه‌گذاری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای تسهیل امور و جذب و به کارگیری منابع، افزایش تعداد و فعال شدن بازیگران این حوزه برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد.
ایشان در تکمیل سخنان خود افزود: ” اعضای این انجمن، مرکب از صندوق پژوهش و فناوری، شرکت‌های وی سی، شرکت‌های خدمات فناوری، صندوق‌های جسورانه بورسی، شتابدهنده‌ها و سرمایه‌گذاران فرشته، تاکنون بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال انواع خدمات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری به شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها ارائه کرده اند که بیش ۷۶۰۰ میلیارد ریال در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر ارائه شده است.”
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در راستای شرح صندوق گفت: ” صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با سهامداری دولت (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) و مشارکت بخش خصوصی به ثبت رسیده و با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به فعالیت می‌پردازد.”
وی در ادامه ماموریت و اهداف صندوق پژوهش و فناوری را که شامل: تامین و ارائه خدمات مالی و اعتباری به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، مشارکت و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در طرح‌های دانش‌بنیان و فناور، ایجاد بستر و زمینه مناسب برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری، کمک به دستگاه‌های اجرایی در راستای تجاری‌سازی محصولات حوزه فناوری، تسریع نمودن فرایند تبدیل ایده به ثروت بدون وجود بروکراسی‌های معمول، ایجاد کسب وکارهای جدید و باارزش افزوده بالا در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته، ایجاد ادبیات مشترک و ارتباط بین بانک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مربوط به دانش فنی، افزایش میزان کمی و کیفی ارائه خدمات تامین مالی با ریسک بهینه و افزایش توان رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در فضای ملی و بین‌المللی برشمرد و گفت: “ارائه تسهیلات، سرمایه‌گذاری و ارائه ضمانت‌نامه، سه خدمت عمده ما می‌باشد.”
دکتر عباس زارعی ؛ رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران
ضمن اشاره به فضای کارآفرینی و استارتاپی گفت: ” در مباحث استارتاپی ما به تفکر و قوانین نیاز داریم. قوانینی که به افراد اختیار عمل بدهد و در مسیر فعالیت‌های ایشان مانع ایجاد نکند.”
وی در ادامه تاکید کرد: ” در آینده، برای اینکه دانشجویان ما، محققین و پژوهشگران ما بتوانند آینده کشور را رقم بزنند، نیاز به قوانین تسهیلگر داریم. “
دکتر زارعی همچنین بیان کردند که : ” در اکوسیستم کارآفرینی، اثر بلندمدت فعالیت‌های صندوق در GDP کشور ظاهر می‌شود.”