گزارش عملکرد انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر ایران در سال۱۳۹۹ منتشر شد

نشست سالیانه انجمن سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر همزمان با رویداد پردیس سامیت در محل پارک فناوری پردیس دراسفند ماه سال جاری برگزار شد. در این نشست هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خصوص برنامه ها و عملکرد یک سال گذشته خود گردهم آمدند. در این نشست از گزارش سالیانه عملکرد اعضای انجمن رونمایی شد.

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در حال حاضر دارای بیش از ۸۰ عضو فعال متشکل از صندوق‌های پژوهش و فناوری, شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر, صندوق های جسورانه و شتابدهنده‌ها و فرشتگان کسب و کار می‌باشد. فعالان عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نهادهای پشتیبان این صنعت طی انعقاد تفاهم نامه ای داخلی در سال ۱۳۸۸ تصمیم به ایجاد کانونی برای گردهمایی فعالان این صنعت در ایران گرفتند که منجر به تشکیل و ثبت انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱ گردید. ترکیب اعضای انجمن تا پایان سال ۱۳۹۹ شامل ۸۴ عضو فعال اصلی اکوسیستم کارآفرینی ایران شامل ۳۷ صندوق پژوهش و فناوری , ۲۶ شرکت سرمایه‌­گذاری خطرپذیر , ۸ شرکت توسعه خدمات فناوری , ۶ صندوق جسورانه و تامین سرمایه (بورسی) , ۷ شتاب دهنده­‌ها و فرشتگان سرمایه­‌گذاری می‌باشد.

‎گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه­‌گذاری خطرپذیر در ایران و جهان به همت دبیرخانه انجمن سرمایه­‌گذاری خطرپذیر ایران با عنوان «وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در جهان و گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران منتهی به سال ۲۰۲۰-۱۳۹۸» در زمستان ۹۹ منتشر شد که در نشست سالیانه اعضای انجمن از آن رونمایی شد.

این گزارش در ابتدا به معرفی انجمن و اعضای آن به بررسی ترکیب انجمن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ پرداخته است. سپس با بررسی وضعیت صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر در دنیا به بررسی چشم انداز سال ۲۰۲۱ و بررسی پیش بینی های سال ۲۰۲۰ پرداخته و به وضعیت صنعت سرمایه‌گذاری خطر پذیر در قاره های آمریکا, اروپا , آسیا و آفریقا پرداخته است.

در ادامه با بررسی شاخص نوآوری در سال ۲۰۲۰ به بررسی شاخص نوآوری ایران در این سال پرداخته شده و با مقایسه شاخص نوآوری ایران با کشور های منتخب منطقه و جهان و نمودارهای مربوط به شاخص نوآوری سال ۲۰۲۰ آورده شده است.

مطابق این گزارش, اعضای انجمن در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۰۰۰ انواع خدمات مالی به ارزش بیش از ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۴۰۰ فقره پرداخت تسهیلات به ارزش ۹.۰۰۰ میلیارد ریال و ۲۴۰۰ فقره صدور ضمانت نامه به ارزش بیش از ۹.۹۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۷ فقره سرمایه گذاری خطرپذیر به ارزش ۳.۱۰۰ میلیارد ریال به زیست بوم نوآوری و فناوری کشور را ارائه کرده‌اند. حجم کل خدمات اعضای انجمن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به بیش از ۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

در ادامه این گزارش نگاهی بر وضعیت اکو سیستم سرمایه گذاری کشور در سال ۱۳۹۹ شده است و به بررسی تاثیر بحران کرونا بر سرمایه‌گذاران خطر پذیر و پرتفوی سرمایه‌گذاری و افزایش نقش بازیگران دولتی و فرصت ها و چالش‌های اکوسیستم سرمایه‌گذاری کشور اشاره شده است. انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران چالش‌های زیست بوم فناوری کشور را چالش تغییرات قوانین و مقررات, موانع عرضه اولیه و بازار سرمایه و محدودیت منابع سرمایه‌گذاران و عدم توجه به فعالیت سرمایه گذاران فرشته عنوان کرده است. در ادامه به اقدامات انجام شده از طرف انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر و سایر نهاد‌های فعال اکوسیستم برای رفع این چالش‌ها پرداخته شده است .

در انتها نهادهای اسپانسر گزارش عملکرد انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر معرفی شده‌اند :

  • صندوق توسعه فناوری‌های نوین
  • صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
  • شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول
  • شرکت جهش تجارت جاوید قشم(تضمین چی)
  • صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین
  • صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان
  • شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
  • صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
  • صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری
  • صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و فناوری شریف

جهت دریافت فایل گزارش «وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان و عملکرد اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران » به لینک زیر مراجعه نمایید

https://b2n.ir/k81267

گزارش تصویری از نشست سالیانه اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر ایران :