مکاتبه انجمن با نهادهای موثر مرتبط با بند ض تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

پیرو مکاتبات انجمن با نهادهای موثر و ذیصلاح مرتبط با بند ض تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ متن مکاتبات صورت گرفته به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد:

متن مکاتبه انجمن با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی :

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید در بند ض تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم که به موضوع معافیت “سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.” اشاره دارد، دولت مقرر نموده در سال آتی در خصوص اشخاص حقوقی جاری نگردد که این موضوع با تدابیر صورت گرفته و انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون محترم تلفیق برخی از اشخاص حقوقی از جمله صندوق‌ توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مورد استثناء قرار گرفته‌اند.
باعنایت به رویکرد حمایتی مجلس دوازدهم از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان شایان توجه است منابع مالی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نهادهای مالی فعال در این حوزه از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری عمدتا به سرمایه ثبتی و عاملیت مالی نهادهای حامی نوآوری از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محدود می‌گردد که سود حاصله از محل سپرده‌های بانکی نیز بصورت افزایش سرمایه مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد؛ ازاینرو اعمال مالیات‌های مشابه و یا عدم لحاظ مشوق‌های مالیاتی برای این صندوق‌ها ضمن محدود شدن منابع درآمدی و افزایش هزینه‌های آن‌ها، کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی مشارکت‌کننده در این صندوق‌ها را درپی خواهد داشت.
لذا در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به منویات مقام معظم رهبری (دامه برکاته) ضرورت حمایت از سرمایه‌های خصوصی که در قالب تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور فعالیت می‌نمایند، با توجه به تصویب بند فوق‌الذکر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهشمند است به قید ضرورت، مساعدت و حمایت‌های لازم در خصوص اصلاح بند ماده فوق‌الذکر و اضافه شدن نام صندوق‌های پژوهش و فناوری به موارد استثناء آن مبذول فرمایید.
پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

محمد مهدی فریدوند

رئیس هیات‌مدیره

رونوشت :

  • جناب آقای دکتر حاجی بابایی رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و مساعدت در پیگیری
  • جناب آقای دکتر منادی، رئیس محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و مساعدت در پیگیری
  • نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و مساعدت در پیگیری
  • مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری جهت استحضار و انجام پیگیری‌های مربوطه

متن مکاتبه انجمن با دبیر محترم کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری:

جناب آقای دکتر وحدت

دبیر محترم کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری

با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید در بند ض تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم که به موضوع معافیت “سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.” اشاره دارد، دولت مقرر نموده در سال آتی در خصوص اشخاص حقوقی جاری نگردد که این موضوع با تدابیر صورت گرفته و انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون محترم تلفیق برخی از اشخاص حقوقی از جمله صندوق‌ توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مورد استثناء قرار گرفته‌اند.
باعنایت به رویکرد حمایتی مجلس دوازدهم از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان شایان توجه است منابع مالی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نهادهای مالی فعال در این حوزه از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری عمدتا به سرمایه ثبتی و عاملیت مالی نهادهای حامی نوآوری از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محدود می‌گردد که سود حاصله از محل سپرده‌های بانکی نیز بصورت افزایش سرمایه مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد؛ ازاینرو اعمال مالیات‌های مشابه و یا عدم لحاظ مشوق‌های مالیاتی برای این صندوق‌ها ضمن محدود شدن منابع درآمدی و افزایش هزینه‌های آن‌ها، کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی مشارکت‌کننده در این صندوق‌ها را درپی خواهد داشت.
لذا در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به منویات مقام معظم رهبری (دامه برکاته) ضرورت حمایت از سرمایه‌های خصوصی که در قالب تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور فعالیت می‌نمایند، با توجه به تصویب بند فوق‌الذکر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهشمند است به قید ضرورت، مساعدت و حمایت‌های لازم در خصوص اصلاح بند ماده فوق‌الذکر و اضافه شدن نام صندوق‌های پژوهش و فناوری به موارد استثناء آن مبذول فرمایید.
پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

محمد مهدی فریدوند

رئیس هیات‌مدیره

رونوشت :

  • جناب آقای دکتر زلفی گل ، رئیس محترم کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری جهت استحضار و مساعدت در پیگیری
  • جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهوری، جهت استحضار و مساعدت در پیگیری
  • مدیران محترم عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و اعضای انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر جهت استحضار و انجام پیگیری مربوطه