طرح جهش‌ دانش‌بنیان با حمایت و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن سرمایه‌گذاری خطر پذیر به تصویب مجلس رسید

جهش تولید دانش‌بنیان: عنوان طرحی بود که با بررسی مشکلات و تسهیل کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور از سوی فراکسیون دانش بنیان در تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. که با پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت اعضای فراکسیون دانش‌بنیان مجلس، پیشنهادات انجمن در ارتباط با تقویت نهادهای مالی زیست بوم نوآوری کشور در بندهایی از آن به تصویب رسید.
خلاصه مصوبات طرح جهش تولید دانش بنیان:

◼️ الف – اصلاح قانون امور گمرکی، و پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌ نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری

◼️ ب- اصلاح قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱/ ۱۳۹۵ در راستای اعطای عاملیت مالی صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی

◼️ پ- صدور مجوز پذیرش ضمانت‌نامه های صادره از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری توسط دستگاه‌های اجرایی وسایر دستگاه های عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات مالی

◼️ ث- اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ و رسمیت یافتن قراردادهای تسهیلاتی صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری

◼️ ج- اضافه شدن مبلغ (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی
◼️ چ- الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور سند مالکیت اعیانی در اراضی پارک های علم و فناوری

◼️د- صدور مجوز به پارک‌های علم و فناوری جهت واگذاری زمین‌ها و واحدهای در اختیار به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی

سایر پیشنهادات انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح جهش تولید دانش بنیان از جمله اعطای مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده بورسی در شرکت‌های دانش بنیان و فناور و مشارکت در تاسیس و افزایش سرمایه نهادهای مالی و سرمایه گذاری حوزه نوآوری ارائه شده است که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب می‌باشد.