معرفی کارگاه حرفه ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با همکاری و حمایت صندوق توسعه فناوری نوین و دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری , دوره “آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری” را با محتوای آموزشی ذیل برگزار می‌نماید:

  1. آشنایی با انجمن و زیست بوم فناوری کشور
  2. آشنایی با اصول مدیریت کلان صندوق‌ها
  3. آشنایی با الزامات و فرایندهای صدور ضمانت نامه
  4. آشنایی با الزامات و فرایندهای ارائه تسهیلات
  5. انتقال تجربیات سرمایه گذاری خطرپذیر
  6. آشنایی با اصول اداری – مالی مدیریت صندوق ها
  7. آشنایی با اصول برنامه ریزی و بودجه بندی
  8. آشنایی با قواعد و اصول حقوقی مدیریت صندوق ها
  9. آشنایی با الزامات قانونی کارگروه صندوق ها
  10. آشنایی با خدمات و تعاملات با بازیگران دولتی زیست بوم (صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری)

دوره اول و دوم و سوم این کارگاه با همکاری و حمایت صندوق توسعه فناوری نوین و شرکت توانمندسازان فناوری‌های نوین برگزار گردید که مدیران عامل صندوق ها با اصول و ادبیات اولیه مدیریت صندوق‌های پژوهش و فناوری آشنا شدند. با توجه به استقبال صورت گرفته، چهارمین دوره این کارگاه آموزشی با حمایت دبیرخانه کارگروه و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌گردد.

گزارش تصویری از دوره های برگزار شده قبلی :