اصلاح آیین‌نامه معاملات دولتی ابلاغ شد

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ هیات وزیران درخصوص “اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی” طی نامه شماره ۵۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۸۰۶۴ مورخ ۱/۴/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱- بند (ذ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ذ- سپرده حسن اجرای کار: مبلغی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد در قالب وجه نقد یا اوراق مالی اسلامی دولت کسر و پس از دوره مقرر تعیین­شده در قرارداد توسط کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد می­شود.

۲- متن زیر به عنوان بند (ن) به ماده (۲) الحاق می­شود:

ن- اوراق مالی اسلامی دولت: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می­شود.

۳- بند (ج) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ج- اوراق مالی اسلامی دولت.

۴- بند (خ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می­شود:

خ- ضمانت­نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام­ مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و در چهارچوب اساسنامه­های نمونه، موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۱۲۵۱۸۶/ت۵۷۴۲۱هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ و برای تضامین موضوع مواد (۵)، (۶) و (۷) این آیین­نامه در چهارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تأیید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور می‌رسد.

۵- تبصره­های (۳) و (۴) بند (خ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی باید ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده‌اند، به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت مذکور، حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه­شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی باقی­مانده آن اقدام کنند.

تبصره ۴- اوراق مالی اسلامی دولت وثیقه­شده به مبلغ هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته می­شود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع­رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.ir تعیین می­شود.

۶- در بند (ت) ماده (۶) عبارت “و به حساب سپرده واریز” حذف می­شود.

۷- در قسمت نوع تضمین جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) موضوع مواد (۵) و (۶)، عبارت “و (خ)” بعد از عبارت “(ح)” اضافه می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس ­جمهور

برای دانلود “آیین نامه تضمین معاملات دولتی” و “اصلاحیه” آن و “دستور العمل بند خ مصوب سال ۹۹” روی لینک‌های زیر کلیک نمایید :

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

اصلاح آیین نامه تضامین دولتی

دستورالعمل اجرایی بند (خ) – سال ۹۹