در حاشیه هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه بین المللی تهران

برگزاری پنل تامین مالی و حمایت های دولتی از فناوران و استارتاپ ها با حضور دکتر خیاطیان عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و دکتر طالبی معاون مدیر کل دفتر سیاست گذاری برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری