جلسه بررسی دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری

در نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ موضوع دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری در دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور دکتر فریدوند رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر اعضای هیات مدیره انجمن، دکتر خیاطیان عضو هیات عامل و دکتر قربانی معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال ۹۸ ارائه شد. همچنین مدیران عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور در خصوص موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری، پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

در سلسله نشست‌های هم‌افزایی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش فناوری که ماهیانه برگزارمی گردد پیرامون موضوعات مرتبط با دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه، خط اعتباری، تسهیلات جعاله، توانمندسازی، تسهیلات کرونا و مدل‌های هم-سرمایه گذاری خطرپذیر بحث و بررسی صورت می‌گیرد