برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر

در نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ مدیران عامل صندوق های پژوهش و فناوری با جناب آقای دکتر خیاطیان عضو هیات عامل و جناب آقای دکتر قربانی معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی موانع و مشکلات پیرامون خط اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مدیران عامل صندوق پژوهش و فناوری عضو انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر به نمایندگی از سایر صندوق های پژوهش و فناوری ضمن بیان پیشنهادات خود در جهت تسریع فرآیند خط اعتباری، موضوعات دیگری از قبیل شرایط دریافت مرحله دوم تسهیلات جعاله را نیز پیگیر شدند.

عضو هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر لزوم توسعه همکاری صندوق نواوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری با وجود محدویت های موجود در اسناد بالا دستی این صندوق بر رفع ایرادت سامانه غزال، اصلاح برخی از فرآیندهای اجرای کار و همچنین لزوم ارائه برنامه های آموزشی آنلاین به صندوق های پژوهش و فناوری اشاره کرد.

در پایان نیز مقرر شد سلسه جلسات مشترک بین اعضای انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی پیرامون موضوعات مرتبط با دستورالعمل صدور ضمانت نامه، مدل های سرمایه گذاری خطرپذیر و… به صورت ماهیانه برگزار گردد.