برگزاری آنلاین مجمع

مجامع فوق‌العاده و عادی انجمن به صورت آنلاین برگزار خواهد شد

مجامع عمومی و فوق العاده انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران بصورت آنلاین برگزار می شود. اصلاح بند هایی از اساسنامه و افزایش تعداد اعضای هیات مدیره در برنامه این مجمع قرار گرفته است. انتخابات هیات مدیره برای دوره پنجم و انتخاب بازرس از مهم ترین دستور جلسات آن می باشد.

در حال حاضر انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور ۹۸ نهاد مالی فعال در حوزه تامین تامین مالی را نمایندگی می‌کند؛ که بیش از ۷۰ مجموعه تا کنون نمایندگان خود را برای حضور در آن معرفی کرده اند و مطابق اساسنامه انجمن اعضای پیوسته که شرایط اساسنامه را رعایت کرده‌ باشند حق رای خواهند داشت. مجامع عمومی انجمن در روز سه شنبه ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ برگزار خواهد شد.