خلاصه وضعیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزاری شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

خلاصه وضعیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزاری شرکت توسعه کارآفرینی بهمن تا انتهای آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.
شرکت “توسعه کارآفرینی بهمن” توسط جمعی از فعالان کارآفرینی فناورانه و نوآورانه با بیش از ده سال تجربه فعالیت در این زیست بوم, پایه گذاری شده است . بهمن در مدت فعالیت چهارساله خود تلاش بسیاری برای جذب دانش و مهارت های سرمایه گذاری خطر پذیر دنیا, ایجاد فرهنگ صحیح تعامل با کارآفرینان و توسعه چارچوب های مالی و حقوقی مناسب شرایط ایران داشته است .
راهبرد اصولی بهمن ورود در مراحل نوپایی کسب و کار ها (Early Stages ) و حضور در کنار شرکای سرمایه گذار ( Co-investors ) می باشد و شبکه خوبی از سرمایه گذاران همکار را شکل داده است .
شرکت توسعه کارآفرینی بهمن در تابستان سال جاری اقدام به انتشار اولین گزارش خود با عنوان “گزارش عملکرد سرمایه گذاری” نمود .
شرکت توسعه کارآفرینی بهمن در دومین گزارش امسال خود با عنوان ” خلاصه وضعیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزاری” وضعیت استارتاپ های مراجعه کننده به این شرکت را در بازه زمانی تیر ۱۳۹۸ تا انتهای آبان ۱۳۹۹ بررسی نموده است.
تعداد کل طرح های ورودی در بخش نرم افزاری در این بازه جمعا ۴۰۶ طرح بوده که عواملی مانند قطع اینترنت در آبان ماه سال ۱۳۹۸ و شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ آن را تحت تاثیر قرار داده است

برای دریافت گزارش دوم شرکت توسعه کارآفرینی بهمن به لینک زیر مراجعه نمایید.

گزارش پاییز ۱۳۹۹

برای دریافت گزارش اول شرکت توسعه کارآفرینی بهمن به لینک زیر مراجعه نمایید.

گزارش تابستان ۱۳۹۹