درباره ما

خانه / درباره ما

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در حال حاضر بیش از ۹۲ عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار می باشد. فعالان عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نهادهای پشتیبان این صنعت طی انعقاد تفاهم نامه ای داخلی در سال ۱۳۸۸ تصمیم به ایجاد کانونی برای گردهمایی فعالان این صنعت در ایران گرفتند که منجر به تشکیل و ثبت انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱ گردید. اکنون با داشتن بیش از ۹۲ عضو فعال اصلی اکوسیستم کارآفرینی ایران در حال گسترش شبکه اعضا و جمع آوران دیگر مجموعه های علاقه مند هستیم.

اهداف کلیدی و اصلی این انجمن

توسعه و ترویج ادبیات تاثیر پذیر

استانداردسازی رویه ها و فعالیت سرمایه گذاری خطرپذیر

انتقال تجربیات موفق سرمایه گذاری خطرپذیر

ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان های دولتی حامی تامین مالی نوآوری

اعضای هیات مدیره انجمن

دکتر محمد مهدی فریدوند
رئیس هیئت مدیره
دکتر حامد ساجدی
نائب رئیس هیات مدیره
مهندس رضا زرنوخی
مشاور استراتژیک
مهندس مهرداد امانی
خزانه دار و عضو هیات مدیره
مهندس سید روح الله میرامینی
عضو هیات مدیره
دکتر سیدمهدی سادات رسول
عضو هیئت مدیره
مهندس احمد ورد
عضو علی البدل هیات مدیره
مهندس مصطفی نقی پورفر
عضو علی البدل هیات مدیره
دکتر مهدی دیلم صالحی
بازرس اصلی
دکتر محمود کریمی
بازرس علی البدل
یونس حمیدی
دبیر انجمن