درباره ما

خانه / درباره ما

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۵ عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار می باشد. فعالان عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نهادهای پشتیبان این صنعت طی انعقاد تفاهم نامه ای داخلی در سال ۱۳۸۸ تصمیم به ایجاد کانونی برای گردهمایی فعالان این صنعت در ایران گرفتند که منجر به تشکیل و ثبت انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱ گردید. اکنون با داشتن بیش از ۱۰۵ عضو فعال اصلی اکوسیستم کارآفرینی ایران در حال گسترش شبکه اعضا و جمع آوران دیگر مجموعه های علاقه مند هستیم.

اهداف کلیدی و اصلی این انجمن

توسعه و ترویج ادبیات سرمایه گذاری خطرپذیر

استانداردسازی رویه ها و فعالیت سرمایه گذاری خطرپذیر

انتقال تجربیات موفق سرمایه گذاری خطرپذیر

ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان های دولتی حامی تامین مالی نوآوری

اعضای هیات مدیره انجمن

محمدمهدی فریدوند
دکتر محمد مهدی فریدوند
رئیس هیئت مدیره
حامد ساجدی
دکتر حامد ساجدی
نائب رئیس هیات مدیره
مهندس یونس حمیدی
یونس حمیدی
دبیر انجمن
مهندس مهرداد امانی
مهندس مهرداد امانی
خزانه دار و عضو هیات مدیره
مهندس روح الله میرامینی
مهندس سید روح الله میرامینی
عضو هیات مدیره
سید مهدی سادات رسول
دکتر سیدمهدی سادات رسول
عضو هیئت مدیره
مهندس محمدمهدی عباسخانی
عضو هیات مدیره
مهندس محمد سپهر
عضو هیات مدیره
مهندس آرش فره وشی
بازرسین
دکتر مهدی دیلم صالحی
دکتر مهدی دیلم صالحی
بازرسین
دکتر دانیال صابر سمیعی
عضو علی البدل هیات مدیره​
دکتر مریم قدیری
عضو علی البدل هیات مدیره
مهندس رضا زرنوخی
مهندس رضا زرنوخی
مشاور استراتژیک