برای جستجو دکمه اینتر را بزنید

مارا دنبال کنید:

درباره ما

50+

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در حال حاضر بیش از 50 عضو فعال متشکل از صندوق های پژوهش فناوری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار می باشد.

فعالان عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نهادهای پشتیبان این صنعت طی انعقاد تفاهم نامه ای داخلی در سال ۱۳۸۸ تصمیم به ایجاد کانونی برای گردهمایی فعالان این صنعت در ایران گرفتند که منجر به تشکیل و ثبت انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱ گردید. اکنون با داشتن بیش از 40 عضو فعال اصلی اکوسیستم کارآفرینی ایران در حال گسترش شبکه اعضا و جمع آوران دیگر مجموعه های علاقه مند هستیم.

از اهداف کلیدی و اصلی این انجمن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    • توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر
    • استانداردسازی رویه‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
    • انتقال تجربیات موفق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
    • ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان‌های دولتی حامی تامین مالی نوآوری