برای جستجو دکمه اینتر را بزنید

مارا دنبال کنید:

بلاگ

بلاگ

وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در جهان و گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در سال 2019-1397

وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در جهان و گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در سال 2019-1397

پنجمین شماره کتاب ‎گزارش عملکرد سرمایه گذاری خطرپذیر در

Read More
تفاوت سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری غیر بورسی

تفاوت سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری غیر بورسی

در نگاه اول سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری غیربورسی

Read More
تفاوت IPO و  direct listingچیست؟

تفاوت IPO و direct listingچیست؟

به طور سنتی، وقتی یک شرکت به یک “شرکت عمومی” تبدیل

Read More
Page 6 of 7