برای جستجو دکمه اینتر را بزنید

مارا دنبال کنید:

بلاگ

بلاگ

یادداشت مجید کمالو مدیر سرمایه گذاری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

یادداشت مجید کمالو مدیر سرمایه گذاری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

با توجه به گزارش اخیر کافه‌بازار، در سال گذشته تعداد برنامه‌ها

Read More
یادداشت سید حمید رضا علوی معاون رشد و شتابدهی شرکت شناسا در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

یادداشت سید حمید رضا علوی معاون رشد و شتابدهی شرکت شناسا در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

۱- با توجه به گزارش اخیر کافه بازار، در سال گذشته تعداد برنامه‌ها

Read More
یادداشت علی فیاض بخش مدیرعامل سرآوا در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

یادداشت علی فیاض بخش مدیرعامل سرآوا در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

۱- با توجه به گزارش اخیر کافه بازار، در سال گذشته تعداد برنامه‌ها

Read More
Page 3 of 7