برای جستجو دکمه اینتر را بزنید

مارا دنبال کنید:

بلاگ

بلاگ

استارتاپ ها به کمک های مالی دولت ها در دوران فراگیری کووید-19 نیاز دارند

استارتاپ ها به کمک های مالی دولت ها در دوران فراگیری کووید-19 نیاز دارند

رشد بالای استارتاپ ها در سال های اخیر بسیارخیره کننده بوده

Read More
ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌ها به بازار سرمایه

ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌ها به بازار سرمایه

مسئله ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار

Read More
یادداشت وحید فخر مدیر اجرایی صندوق رویش لوتوس پارسیان در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

یادداشت وحید فخر مدیر اجرایی صندوق رویش لوتوس پارسیان در خصوص گزارش سالیانه کافه بازار

۱- با توجه به گزارش اخیر کافه‌بازار، در سال گذشته تعداد

Read More
Page 2 of 7