برای جستجو دکمه اینتر را بزنید

مارا دنبال کنید:

اخبار

اخبار

وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در جهان و گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران در سال 2019-1397

پنجمین شماره کتاب ‎گزارش عملکرد سرمایه گذاری خطرپذیر در

Read More
برگزاری جلسه اعضا هئیت مدیره انجمن با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

برگزاری جلسه اعضا هئیت مدیره انجمن با دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه اعضاء هئیت مدیره این انجمن با این دکتر ستاری معاون

Read More
در حاشیه هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه بین المللی تهران

در حاشیه هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه بین المللی تهران

برگزاری پنل تامین مالی و حمایت های دولتی از فناوران و استارتاپ

Read More
Page 3 of 4