برای جستجو دکمه اینتر را بزنید

مارا دنبال کنید:

اخبار

اخبار

گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر به جناب آقای دکتر کشمیری

گزارش عملکرد اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر به جناب آقای دکتر کشمیری

جلسه مشترک صندوق های پژوهش و فناوری عضو هیات مدیره انجمن

Read More
جلسه بررسی دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری

جلسه بررسی دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری

در نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ موضوع دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌های

Read More
برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی

در نشست مورخ 1399/03/22 مدیران عامل صندوق های پژوهش و فناوری

Read More
Page 1 of 4