درباره

مدیر عامل : محمد تاجمیر ریاحی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88546306 و 88546614
شماره دورنگار : 89775890
آدرس : تهران،خیابان بهشتی،خیابان سرافراز،کوچه پنجم،پلاک 1 واحد 3