درباره

مدیر عامل : دکتر علیرضا باباخان

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 2532816340
شماره دورنگار : 2532816350
وبسایت : http://krtf.ir
ایمیل : karimehrtf@gmail.com
آدرس : قم،شهرک پردیسان،بلوار دانشگاه،بلوار مولوی،پارک علم و فناوری قم،صندوق کریمه