درباره

مدیر عامل : دکتر سیدمهدی سادات رسول

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 61975300
شماره دورنگار : 61975305
وبسایت : http://sharifvc.ir
ایمیل : sharifvc.ir@gmail.com
آدرس : تهران،خیابان آزادی،خیابان حبیب الهی،خیابان شهید قاسمی نبش بن بست آزادی،مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف طبقه 3 واحد 12