درباره

مدیر عامل : مهندس محمدمهدی فریدوند

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88220658
شماره دورنگار : 88220697
وبسایت : http://uttechfund.ir
ایمیل : info@utteehfund.ir
آدرس : تهران،امیرآباد شمالی،خیابان فرشی مقدم(خیابان شانزدهم)،پردیس شمالی دانشگاه تهران