درباره

مدیر عامل : مهندس محمد سپهر

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 3537249151
شماره دورنگار : 3537249151
ایمیل : yazdrtf@gmail.com
آدرس : یزد،خیابان مطهری،پارک علم و فناوری اقبال،صندوق پژوهش و فناوری استان یزد