درباره

مدیر عامل : مهندس سید جعفر آقایان

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 2332300294
شماره دورنگار : 2332300280-2332300294
وبسایت : www.semrtf.ir
ایمیل : semrtf@gmail.com
آدرس : شاهرود،بلوار دانشگاه،پارک علم و فناوری استان سمنان،صندوق پژوهش و فناوری سمنان