درباره

مدیر عامل : مهندس عبدالهی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 5138837392
شماره دورنگار : 5138837393
وبسایت : http://krrtf.ir
ایمیل : krfn.ir@gmail.com
آدرس : مشهد،دانشگاه فردوسی،درب غربی(خیابان باهنر)،سمت چپ،صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان