درباره

مدیر عامل : مهندس احمد ورد

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 3132683434
شماره دورنگار : 3132683434
وبسایت : www.irtf.ir
ایمیل : irtf@istt.ir
آدرس : اصفهان،خیابان بزرگمهر،خیابان 22 بهمن،شهرک علمی و تحقیقاتی،طبقه دوم واحد 207