درباره

مدیر عامل : دکترابوالفضل ابوالفضلی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88717539
شماره دورنگار : 88720200
وبسایت : http://spfst.ir
ایمیل : info.spfst@gmail.com
آدرس : تهران،خیابان خالد اسلامبولی(خیابان وزرا)،کوچه شانزدهم پلاک 6 طبقه دوم