درباره

مدیر عامل : مهندس مهدی دیلم صالحی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88109707
شماره دورنگار : 89773811
وبسایت : http://biotechfund.ir
ایمیل : info@biotechfund.ir
آدرس : تهران،خیابان خالداسلامبولی، کوچه 16، پلاک 6، طبقه 2