درباره

مدیر عامل : دکترعلی بحرینی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88768698-88769987
شماره دورنگار : 89776449
وبسایت : www.nanofund.ir
ایمیل : info@nanofund.ir
آدرس : تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم)، پلاک 38 کدپستی: 1533984611