درباره

مدیر عامل : دکتر سعید شجاعی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : ۱۱- ۴۴۳۵۵۰۰۷ ۰۲۱
شماره دورنگار : ۴۴۳۵۵۰۲۴ ۰۲۱
وبسایت : http://irtechfund.com
ایمیل : info@irtechfund.com
آدرس : تهران، بلوار شهران، خ شهید طوقانی، کوچه لاله، پلاک 27