درباره

مدیر عامل : مهندس عبدالمجید رضوانی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88522495-6
شماره دورنگار : 88745708
وبسایت : http://imf.ir
ایمیل : info@imf.ir
آدرس : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید خلیل حسینی(سورنای سابق)، پلاک 150، طبقه چهارم، صندوق توسعه صنایع دریایی