درباره

مدیر عامل : مهندس محسن ملایری

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 76250240
شماره دورنگار : 76250240
وبسایت : http://avatech.ir
ایمیل : info@avatech.ir
آدرس : خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه 5، شتابدهنده آواتک