درباره

مدیر عامل : دکتر رحمانی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 76250252 و 86082740
شماره دورنگار : 76250251
وبسایت : www.saravapars.com
ایمیل : info@saravapars.com
آدرس : تهران،بزرگراه پردیس،پارک علم و فناوری پردیس،خیابان شانزدهم،پلاک 196