موسسه Funders & Founders اقدام به انتشار اینفوگرافیک هایی در زمینه استارتاپ ها، تامین مالی و زندگی افراد موفق می نماید. یکی از این اینفوگرافیک ها با عنوان چگونه کسب درآمد کنیم: راه و رسم استارتاپ ها (How to make money: The startup way) توسط انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ترجمه شده است.

how-to-make-money-the-startup-way

برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک های بیشتر به سایت این موسسه مراجعه نمایید.