طبق مصوبات کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور، موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شده است، سه صندوق پژوهش و فناوری دیگر موفق به اخذ مجوز فعالیت از این کارگروه شده اند.

اسامی این صندوقها عبارتند از: صندوق پژوهش و فناوری وستا، صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی و صندوق پژوهش و فناوری توسعه همکاری های بین المللی فناورانه. پیش از این نیز صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان، صندوق پژوهش و فناوری افلاک استان لرستان، صندوق پژوهش و فناوری اترک استان گلستان و صندوق توسعه صادرات و انتقال فناوری مجوز فعالیت خود را از این کارگروه اخذ نموده بودند.

با احتساب ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری که پیش از تصویب این قانون، مجوز کارگروه ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دریافت نموده بودند، تعداد این صندوق ها در کشور به ۲۵ عدد رسیده است که ۱۳ صندوق در استان تهران مستقر بوده و تعداد ۱۲ عدد از این صندوقها در سایر استان ها تشکیل شده اند. شایان ذکر است رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور به موجب قانون، یکی از اعضای این کارگروه است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *