شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz شرکتی با سرمایه 2.5 بیلیون دلار است که توسط Marc Andreessen و Ben Horowitz…

بیشتر
شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Sequoia Capital

شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Sequoia Capital

شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Sequoia Capital، شرکتی به ارزش 2.4 بیلیون دلار است که توسط Don Valentin در سال 1972 گردیده…

بیشتر