نشست تخصصی با موضوع «نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اهمیت آنها در توسعه اقتصاد: نقش دولت ها»

نشست تخصصی با عنوان: نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اهمیت آنها در توسعه اقتصاد: نقش دولت ها با سخنرانی جناب آقای مهندس بهناز (از دانشگاه سیدنی ایتالیا) با همکاری صندوق…

۹۴/۱۱/۱۲
بیشتر
نشست تخصصی سرمایه گذاری خطرپذیر

نشست تخصصی سرمایه گذاری خطرپذیر

صندوق پژوهش و فناوری یزد با همکاری انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور برگزار می کند: نشست تخصصی سرمایه گذاری خطرپذیر با موضوعات: فرایندها و ساختار نهاد سرمایه گذاری خطرپذیر ریسک…

۹۴/۱۱/۰۳
بیشتر
امضاء تفاهم نامه همکاری

امضاء تفاهم نامه همکاری

امضاء تفاهم نامه همکاری میان شرکت شناسا و مدیریت توسعه صادات فناوری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با چند دهه سابقه با…

۹۴/۰۹/۱۸
بیشتر
امضای تفاهم نامه

امضای تفاهم نامه

در راستای توسعه همکاری‌های مشترک و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی طرفین و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تفاهم‌نامه ای…

۹۴/۰۹/۱۸
بیشتر