برگزاری پانل تخصصی “سرمایه گذاری خطرپذیر و مدل های تامین مالی همکاری های فناورانه” در نشست بین المللی شبکه سازی نوآوری اینوتکس

برگزاری پانل تخصصی “سرمایه گذاری خطرپذیر و مدل های تامین مالی همکاری های فناورانه” در نشست بین المللی شبکه سازی نوآوری اینوتکس

دومین نشست بین ­المللی شبکه سازی­ نوآوری­ اینوتکس 2016 در روزهای 4 و 5 خرداد ماه 95 در محل نمایشگاه بین­ المللی برگزار خواهد می­شود. پانل تخصصی «سرمایه گذاری خطرپذیر…

۹۵/۰۲/۲۶
بیشتر