ترویج

ترویج

انجمن VC کشور از طریق برگزاری نشست های تخصصی با موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر، به ترویج ادبیات این حوزه می پردازد. همچنین بولتن علمی-خبری انجمن نیز بصورت دوهفته نامه بصورت الکترونیک منتشر می گردد.

پژوهش

انجمن VC با در اختیار داشتن تیم پژوهشی در حوزه تامین مالی فناوری و دسترسی به خبرگان این حوزه، اجرای طرح های پژوهشی در این زمینه را برعهده می گیرد.

pazhu
edu

آموزش

در راستای رسالت توسعه صنعت VC در کشور و افزایش توانمندی اعضا، انجمن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی می نماید.

مشاوره راه اندازی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

با توجه به در اختیار داشتن شبکه نهادهای سرمایه گذار خطرپذیر و تجربه چندساله در این حوزه، انجمن می تواند به علاقمندان ورود به عرصه تامین مالی فناوری، مشاوره تخصصی ارائه نماید.

advice
intro

معرفی طرح های دانش بنیان

بسیاری از صاحبان طرح های دانش بنیان به انجمن VC کشور مراجعه می کنند. این انجمن آمادگی معرفی طرح ها را بهVC های متخصص آن حوزه دارد. همچنین امکان سرمایه گذاری بصورت سندیکا را فراهم می نماید.

تعامل با نهادهای دولتی

باتوجه به همکاری نزدیک اعضای هیئت مدیره انجمن با نهادهای دولتی اعم از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهشگران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و...، این انجمن نقش مهمی در انتقال مسائل و مشکلات سرمایه گذاران خطرپذیر و جذب منابع و تعامل سازنده با این نهادها دارد.

interact