نیل به موفقیت در توسعه و تجاری سازی فناوری و توسعه کسب وکارها و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته تنها منوط به تأمین منابع مالی نیست. خاصه آنکه تزریق منابع مالی در زمان نامناسب، موجب عدم موفقیت کسب و کار می شود. بسیاری از طرح های دانش بنیان، علیرغم تأمین منابع مالی لازم به دلایل مختلف از جمله عدم توجه به مدل کسب و کار صحیح، مسائل حقوقی، بازار و … شکست خورده اند. بر این اساس اعضای انجمن با بهره گیری از شبکه ی بزرگی از متخصصین در حوزه های مختلف، خدمات مشاوره ای و مدیریتی متنوعی را به شرکت های دانش بنیان ارائه می دهند که شامل تحلیل مالی طرح های سرمایه گذاری، مشاوره تامین مالی، مطالعات بازار، استراتژی توسعه بازار، ارزیابی فنی، خدمات مدیریتی، مالی و حسابداری، حقوقی و تامین فناوری. بعلاوه آنکه برخی شرکت های تخصصی حوزه خدمات توسعه فناوری نیز عضو انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر هستند.

علاوه بر این مراکز تخصصی، مراکز شتابدهی فناوری نیز با هدف تامین مالی در مراحل اولیه رشد شرکت های نوپا بوجود می آیند و خدمات راهبری و آموزشی متنوعی به این شرکت ها ارائه می دهند. شتابدهنده‌ها معمولا شرکت‌های خصوصی هستند که از همان آغاز کار، استارتاپ را مورد حمایت فکری، فنی و مالی قرار می‌دهند. این مراکز تیم‌های کاری را بر اساس شرایط و قوانین داخلی خود پذیرفته و از آنها حمایت می‌کنند و آنها را به سمت موفقیت سوق می‌دهند. از سال ۱۳۹۲ تعدادی از مراکز شتابدهنده‌های فناوری در ایران فعال شده‌اند که برخی از آنها به عضویت انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور درآمده اند.